کاملترین فایل بررسی تاثیر متغیرهای كنترل راهبردی بر افزایش اثربخشی

بررسی تاثیر متغیرهای كنترل راهبردی بر افزایش اثربخشی
کلمات کلیدی:اثربخشی,کنترل راهبردی,متغیرهای کنترل راهبردی,رابطه متغیرهای كنترل راهبردی با اثربخشی,بررسی تاثیر متغیرهای كنترل راهبردی بر افزایش اثربخشی,دانلود پایان نامه کارشناسی مدیریت بازرگانی,دانلود پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی,دانلود پایان نامه مدیریت بازرگانی

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی

چکیده:

عملكرد بالا در دراز مدت به جهت گیری راهبردی، اثربخشی راهبردی و یكپارچگی راهبردی درست، وابسته است. تدوین و حفظ سه مورد مذكور از وظایف كنترل راهبردی است. دستیابی به جهت گیری و اثربخشی راهبردی مستلزم توجه به متغیرهای عمده ای است. در رابطه با متغیرهای سطح صنعت و سطح شركت، اولین آرایه مربوط به تجزیه و تحلیل شركت، آرایه بی‌سی‌جی است كه دو متغیر رشد و سهم نسبی از بازار را در دو بعد به عنوان معیارهای تحلیل در نظر می‌گیرد. بعد از آن آرایه جی‌ای است كه متغیرهای بیشتری را در دو بعد جذابیت صنعت و جو رقابتی لحاظ كرده است.

كنترل راهبری شركت براساس متغیرهای متعدد از جمله: نرخ بازگشت سرمایه، سهم بازار، سودآوری، مأموریت ، هدف ها ، راهبردها و خط مشی های فعلی شركت، اطلاعات در مورد هیأت مدیره و مدیریت ارشد شركت ، محیط دور (اقتصادی،‌اجتماعی ، سیاسی و فناوری)، محیط نزدیك (رقبا، مشتریان، سهامداران، عرضه كنندگان)، نقاط قوت و ضعف رقابتی شركت در رابطه با ساختار، فرهنگ و منابع شركت (بازاریابی، مالی، تحقیق و توسعه ،‌مدیریت منابع انسانی ،‌سیستم های اطلاعی) از كارهایی است كه شركتهای امریكایی برای ممیزی راهبردی شركت خود اجرا می كنند (هانگر و ویلن – 307: 1381).

کلمات کلیدی:

اثربخشی

کنترل راهبردی

متغیرهای کنترل راهبردی

رابطه متغیرهای كنترل راهبردی با اثربخشی

مقدمه:

رقابت در اقتصاد جهانی سدة 21 پیچیده، چالشگر و همراه با فرصتها و تهدیدات رقابتی خواهد بود. پیش بینی های رهبری راهبردی مؤثر، در حالیكه در محیطهای متلاطم و غیر قابل پیش بینی رقابت می شود، می تواند به ارتقای عملكرد شركتها كمك كند (ایرلند و هیت- 1999) .شركتها باید متغیرهای عمده ای كه در عملكرد آنها تأثیر گسترده دارند به طور پیوسته در نظر داشته و حتی احتمال تغییرات در آنها را پیش بینی كنند.

هدف اصلی این تحقیق تأكید بر وابسته بودن اثر بخشی شركتهای بازرگانی با ملاحظه متغیرهای كنترل راهبردی است. یعنی یكی از هدفهای این پژوهش، آن است كه نشان داده شود كه توجه و به كارگیری متغیرهای كنترل راهبردی، باعث افزایش اثربخشی خواهد شد. شاید افراد مرتبط زیادی باشند كه از اهمیت موضوع مطلع نیستند و یا موضوع را جدی نمی گیرند . هدفهای دیگر عبارتند از: پیشنهاد به شركتهای مورد آزمون در مورد ضرورت به كارگیری متغیرهای كنترل راهبردی با توجه به جهانی شدن رقابت، پیشنهاد به دولت به منظور آماده كردن بستر رشد و مشاركت در گسترش مفاهیم مدیریت راهبردی درایران و ایجاد زمینه برای تحقیقات گسترده بعدی.

فهرست مطالب

فصل اول :آشنایی و مقدمه

-- مقدمه

-- مسأله

-- هدف

-- ضرورت و اهمیت پژوهش

-- واژههای كلیدی پژوهش

فصل دوم : رابطه متغیرهای كنترل راهبردی با اثربخشی

-- مقدمه

-- سامانه های كنترل راهبردی

-- ناپیوستگی محیطی

--- نیروی های اجتماعی

--- نیروهای اقتصادی

--- نیروهای فناوری

--- نیروهای سیاسی

--- آثار ناپیوستگی های محیطی

-- تعریف كنترل راهبردی

--- كنترلهای مثبت و منفی

--- كنترلهای نتایج و اقدام

--- ضرورت كنترل

--- تعریف راهبرد

---- معیارهای راهبرد اثر بخش

-- تفاوت كنترل راهبردی با كنترل مدیریت

--- كنترل اجرای راهبرد

--- روایی فرضیات راهبرد

--- مدیریت مقوله راهبردی

--- كنترل تعاملی

--- بررسی های دوره ای راهبرد

--- اهمیت كنترل راهبردی

--- بررسی اجمالی رویكردهای كنترل راهبردی

---- رویكرد سنتی

---- رویكرد های جایگزین

----- رویكرد انتقادی

------ پاییدن محیطی به منظور كنترل فرضیه

------ پویش محیطی به منظور نظارت راهبردی

------ كنترل آماده باش ویژه

----- رویكرد تنظیم متمركز

-- كنترل حركت راهبردی

-- كنترل جهش راهبردی

-- روشهای تدوین راهبرد

-- تطبیق كنترلهای راهبردی سطح كسب و كار با راهبرد

-- یادگیری و كنترلهای راهبردی

-- انواع كنترل حركت راهبردی و جهش راهبردی

--- تعیین متغیرهای كلیدی

--- ساز و كارهای كنترل حركت راهبردی

--- یك چارچوب اقتضایی برای كنترل راهبردی زمان صلح

-- گذر از كنترل حركت راهبردی به كنترل جهش راهبردی

-- گذر از كنترل جهش راهبردی به كنترل حركت راهبردی

-- سلسله مراتب كنترل راهبردی

-- كنترل راهبردی در انواع مختلف شركتها

-- عملیاتی كردن كنترل راهبردی

--- تیمهای كنترل راهبردی

--- نقش مدیریت ارشد

--- نقش كنترل كننده مدرن

-- اثربخشی سازمانی

--- مقدمه

--- اهمیت عملكرد سازمان در مدیریت راهبردی

--- محدود كردن مفهوم عملكرد سازمانی

--- سنجش عملكرد سازمان

--- تعریف اثربخشی

--- مقایسه اثربخشی موسسات دولتی با شركتهای خصوصی

--- معیارهای اثربخشی

--- مدل ارزشهای رقابتی

--- چشم اندازهای مدیریتی از اثربخشی

--- چارچوب نظری پژوهش

--- جمع بندی فصل دوم

فصل سوم : بحث و نتیجه گیری

-- مقدمه

-- مروری بر چارچوب نظری پژوهش

-- یافته های مهم پژوهش

-- نتایج و پیشنهادهای پژوهش

منابع

پیوست

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت بررسی فرآیند ماشین وایرکات:پاورپوینت بررسی فرآیند ماشین وایرکات,فرآیند ماشین وایرکات,ماشین وایرکات,تحقیق فرآیند ماشین وایرکات, مبانی فرایند وایرکات,کاربرد های فرایند وایرکات,نظارت و کنترل فرایند وایرکات,مشكلات ماشينكاري وایرکات,توسعه فراوری فرایند وایرکات,مدل سازی فرایند وایرکات,بهینه سازی متغیر های فرایند وایرکات,توسعه وپیشرفت فرایند وایرکات,,

نظارت الکترونیکی بر بزه‌کاران به جای زندانی کردن:جایگزین‌های زندان,مجازات‌های بینابین,ظارت الکترونیکی,حبس خانگی,تعلیق مراقبتی ,تدابیر نظارتی,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه فایل,خرید مقاله و تحقیق حقوق

ادبیات و مبانی نظری سکوت سازمانی:سکوت سازمانی، سکوت مطیع، سکوت نوع دوستانه، سکوت تدافعی، آوای کارکنان، آوای نوع دوستانه

فایل های درس رایانش تکاملی دکتر نوری مهر:رایانش تکاملی,دکتر نوری مهر,,

راهنمای پژوهش و تحقیق در نهج‌البلاغه:نهج‌البلاغه,فرهنگ‌نامه‌ها,فرهنگ موضوعی,شروح فارسی و عربی,پژوهش و تحقیق در نهج‌البلاغه,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,خرید مقاله و تحقیق معارف

حفاری توأم با بتن ریزی:بتن ریزی,شمع بتنی,کنترل کیفیت فونداسیون های عمیق,دانلود مقاله حفاری توأم با بتن ریزی,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه,fileina,خرید پایان نامه عمران,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,خرید مقاله و تحقیق رشته عمران

افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی:دانلود پایان نامه رشته مکانیک,دانلود پایان نامه مکانیک,افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی,دیگ روغن داغ,بازیافت حرارتی,انرژی گرمایی گازهای داغ,دانلود پایان نامه افزایش راندمان دیگهای روغن داغ

مقاله ترجمه شده رشته کامپیوتر با عنوان مهندسی مجدد نرم افزاری فرایند کسب و کار در بهداشت و درمان در ارتباط با سیستم های ‏اطلاعاتی سلامت:همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروشگاه ساز فایل ,مقاله ترجمه شده,دانلود مقاله ترجمه شده,مقالات ترجمه شده,مقاله ترجمه شده رشته نرم افزار

فایل های pdf درس حفاظت پیشرفته در سیستم های قدرت دکتر صادقی راد:رس حفاظت پیشرفته در سیستم های قدرت

بررسی اختلافات فقها در آیات الاحکام در تفسیر التبیان با توجه به ویژگی های آن:ویژگی های آیات الاحکام در التبیان,اختلافات فقها در آیات الاحکام در تفسیر التبیان,تشریعی بودن آیات الاحکام از نگاه شیخ طوسی, ویژگی های محتوایی تفسیر التبیان, مقایسه تفسیر التبیان با برخی از تفاسیر متقدمین, ویژگی های ظاهری تفسیر التبیان